lørdag 26. september 2009

NTK Avd. Hordaland


Best In Show 3.: N UCH Etruria Heart of Fire.